Internationaal zakendoen voor Nederlandse bedrijven

Er zijn ieder jaar weer een groot aantal Nederlandse bedrijven die ervoor kiezen om de overstap naar het buitenland te maken. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de Nederlandse markt vooral op het gebied van diensten en goederen al snel gevuld is, en dat er in het buitenland vanzelfsprekend ook consumenten en bedrijven zijn die bepaalde producten en diensten kunnen afnemen.

Nederlandse bedrijven doen er dan ook goed aan om te kijken wat zij allemaal kunnen doen om de overstap naar het buitenland te maken, omdat hier nog veel meer potentiële omzet kan worden binnengehaald via de grote afzetmarkten die in het buitenland beschikbaar zijn.

Voor veel Nederlandse bedrijven is het echter niet zo gemakkelijk om zomaar zaken te gaan doen. Zij moeten naar allerlei aspecten kijken en eerst beoordelen of een overstap naar het buitenland wel interessant is. Bovendien is dit voor ieder land weer anders, zo kun je eenvoudiger zakendoen in een land als Zweden dan in een land zoals India. En dat betekent dat er binnen ieder land dus ook weer andere regels en wetten gelden die invloed hebben op de mate van potentie voor dit land en de producten en diensten die worden verkocht.

Zo mogen bepaalde producten en diensten in een aantal landen helemaal niet worden aangeboden, waaronder bijvoorbeeld alcohol in landen in het Midden-Oosten. Er zijn dan ook talloze onderdelen waar bedrijven die zaken willen doen in het buitenland rekening mee moeten houden.

Zakendoen in het buitenland

Vanuit de Nederlandse overheid wordt er ontzettend veel gedaan om te zorgen dat het voor Nederlandse bedrijven gemakkelijker wordt om zaken te doen in het buitenland. Zo is de Nederlandse overheid continu bezig om handelsovereenkomsten met landen en regio’s samen te stellen zodat het voor Nederlandse bedrijven aanzienlijk eenvoudiger wordt om zich over de grens te vestigen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het aantal Nederlandse bedrijven dat naar het buitenland is uitgegroeid de laatste tientallen jaren ontzettend snel is gestegen.

Nederland biedt onder andere door middel van ambassades ideale communicatie met Nederlandse bedrijven om te kijken of het inderdaad mogelijk is en bovendien interessant is om zich in het buitenland te vestigen. Zakendoen in het buitenland komt met allerlei complexe regelingen en hier komt ontzettend veel administratie bij kijken. De ambassades in de verschillende landen kunnen zich goed inzetten om te zorgen dat de uitbreiding naar het buitenland op de beste manier verloopt. De Nederlandse overheid raadt ieder bedrijf dat nadenkt over internationale expansie daarom aan om eerst met de lokale ambassade in gesprek te gaan om te kijken op welke manier er het beste invulling gegeven kan worden aan al deze verschillende regels en wetten.

Daarbij kunnen bedrijven die internationaal zaken willen doen over het algemeen ook aankloppen bij de Nederlandse regering om subsidies aan te vragen. Omdat Nederland zich actief inzet om ook in andere landen flinke economische vorderingen te maken, is dit een van de meest interessante onderdelen bij het uitbreiden naar het buitenland.

Deze subsidies kunnen vooral in de startfase van de uitbreiding zorgen dat bepaalde kosten gedekt zijn en dat het als bedrijf financieel gezien een stuk aantrekkelijker wordt om de overstap naar een ander land te maken. Naast deze subsidies biedt de Nederlandse overheid ook mogelijkheden om samen met Nederlandse diplomaten op handelsmissie naar het buitenland te gaan. Tijdens deze handelsmissies worden er afspraken met zakenpartners in het buitenland gemaakt, zodat Nederlandse bedrijven op deze manier een veel beter beeld van de manier van zakendoen in het buitenland krijgen.

Investeren in het buitenland

Buitenlandse investeringen worden vanuit Nederland steeds gewoner, en daar is een belangrijke reden voor: Nederlandse bedrijven kunnen zich op deze manier goed inzetten om de lokale economieën te steunen en hier een mooi rendement op te verkrijgen. Bij internationaal investeren komen vanzelfsprekend wel een groot aantal regels kijken, die eventueel invloed kunnen hebben op de hoeveelheid geld die in het buitenland geïnvesteerd kan worden en welk rendement hier bijvoorbeeld maximaal uitgehaald mag worden.

De Nederlandse overheid heeft speciaal hiervoor de IBO samengesteld, waarbij u als investeerder in het buitenland beschermd wordt tegen bepaalde regelgevingen en eventuele problemen die zich in het buitenland kunnen voordoen. Het IBO-verdrag is met maar liefst 95 andere landen afgesloten, waardoor er voor Nederlandse bedrijven die internationaal willen investeren dus 95 landen beschikbaar zijn waar zij veilig en zonder zorgen kunnen investeren.

Natuurlijk komen er bij investeren in het buitenland ook talloze onderdelen kijken die invloed hebben over de mate van geld die naar het buitenland mag worden overgebracht. Vanuit Nederland is er dankzij de IBO gelukkig een overeenkomst waarbij zowel personen als bedrijven gratis hun kapitaal naar het buitenland kunnen overbrengen – inclusief omzetten naar deze buitenlandse valuta – om op deze manier flinke kosten te besparen voordat er een investering gedaan wordt.

Dit maakt investeren in het buitenland een stuk interessanter, want er kan tegen zeer lage kosten worden gezorgd dat het geld goed in het buitenland aankomt en dit geld op de beste manier kan worden ingezet om te zorgen voor groei van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd.

Ongelijke behandeling in het buitenland

Ondernemen en investeren in het buitenland komt met talloze andere regels en wetten. Dit kan er binnen bepaalde landen toe leiden dat investeerders daar op een andere manier worden behandeld dan in Nederland gebruikelijk is. Dit is dan ook de reden dat de IBO is samengesteld: hierin is opgenomen dat investeerders in het buitenland dezelfde rechten hebben die zij in Nederland ook hebben.

Het is dan ook een ideale bescherming tegen de ongelijke behandeling die een buitenlandse regering eventueel aan een nieuwe investeerder kan geven. Hierbij geldt vanzelfsprekend dat de investeerder zich wel aan de wetten van het desbetreffende land mag houden, maar dat bijvoorbeeld woekerkosten voor investeren vanuit het buitenland niet mogen worden opgelegd. Doordat de Nederlandse overheid het IBO-verdrag inmiddels met bijna 100 landen heeft afgesloten biedt dit voor investeerders die de internationale markt op gaan ontzettend veel voordelen. Zij doen er dan ook goed aan om bij de lokale ambassade te zorgen dat zij op de hoogte zijn van alle onderdelen die in dit verdrag worden genoemd.