Directe buitenlandse investeringen in Nederland

Steeds meer buitenlandse investeerders kiezen ervoor om ook in de Nederlandse markt te investeren. Dit is vooral het gevolg van de vele financiële voordelen die investeringen in Nederland met zich meebrengen. Nederland is al jaren een ontzettend welvarend land waar vrijwel ieder bedrijf zich kan vestigen, dus voor investeerders is dit een van de meest interessante markten van dit moment.

Bij het investeren vanuit het buitenland komen vanzelfsprekend bepaalde regelgevingen kijken, zo zijn er diverse Nederlandse wetten specifiek samengesteld om in te spelen op de buitenlandse investeerders. Daarbij heeft Nederland ook verdragen met ruim 95 landen over het investeren vanuit het buitenland, waarbij buitenlandse investeerders beschermd zijn tegen bepaalde regels en protocollen die bijdragen aan het beter kunnen investeren in ons land.

Buitenlandse investeringen zijn vanuit de Nederlandse overheid gezien ontzettend interessant voor ons land. Zo dragen deze aanzienlijk bij aan de banen die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. En doordat Nederland ook nog eens een van de meest aantrekkelijke belastingklimaten heeft in vergelijking met een groot aantal andere landen om ons heen, wordt dit voor buitenlandse bedrijven en de investeringen die zij doen ontzettend interessant.

Zo mogen zij in talloze markten in Nederland investeren en is er ook geen limiet aan het geldbedrag dat zij in totaal investeren in de vele investeringsventures die zij in Nederland willen lanceren. Het loont voor buitenlandse investeerders dan ook vaak om eerst naar Nederland te kijken alvorens zij ervoor kiezen om ook investeringen in andere Europese landen te doen, omdat Nederland simpelweg aanzienlijk gunstiger is dan de meeste andere landen als het aankomt op de grootste markten waar investeerders over het algemeen in investeren.

Markten om in te investeren

Nederland heeft een groot aantal steden en regio’s waar bepaalde markten centraal staan. Zo is de Randstad vanzelfsprekend een regio waarin ontzettend veel nieuwe technologieën op de markt worden gebracht. En dit is voor buitenlandse investeerders dan ook zeer interessant. Maar ook regio’s zoals Eindhoven, waarin de auto-industrie zich op dit moment aan het ontwikkelen is zijn diverse kansen beschikbaar voor buitenlandse investeerders. Al deze kansen bieden een ontzettend grote groei voor de Nederlandse markt en kunnen daardoor bijdragen aan een veel beter investeringsklimaat.

Want uiteindelijk geldt: hoe meer partijen gaan investeren in de Nederlandse markt, hoe sneller de Nederlandse markt zich kan ontwikkelen, hoe sterker de economische groei en hoe interessanter het vanaf dat moment dan ook weer wordt om in nieuwe markten te investeren.

Er zijn een groot aantal markten waar ieder jaar weer miljarden in worden gepompt vanuit het buitenland. Zo is de Nederlandse retailmarkt de laatste jaren de grootste markt waarin wordt geïnvesteerd. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de manier waarop retail zich de laatste jaren heeft gepositioneerd in de markt, waarbij online kanalen over het algemeen juist zorgen voor minder bezoekers in de grote ketens.

En dit leidt tot grote verliezen. Door te investeren in markten zoals retail kunnen buitenlandse investeerders snel zorgen voor een betere marktpositie van deze retailers tegenover online. Het is dan ook niet vreemd dat er miljarden aan buitenlands kapitaal naar Nederland komt, omdat buitenlandse investeerders in markten zoals deze ontzettend veel kansen zien om met een mooi rendement de markt te veroveren.

Een andere markt waar buitenlandse investeerders op afkomen is de import en export van goederen via Nederland. Maar liefst 95% van de Europese consumenten kan binnen 24 uur vanaf Rotterdam of Amsterdam bereikt worden. Dit biedt ontzettend veel kansen voor bedrijven om snel hun producten over heel Europa te verspreiden wanneer deze in Nederland worden geproduceerd of in ieder geval worden ontworpen. Veel bedrijven kiezen Nederland uit vanwege de fantastische infrastructuur, omdat deze bijdraagt aan het snel verspreiden van goederen door heel Europa.

En dat is dus ook voor buitenlandse investeerders interessant, omdat zij zeker zijn dat investeringen in bedrijven met deze wensen uiteindelijk zal leiden tot een gigantische groei binnen Europa. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer buitenlandse investeerders investeren in Nederlandse bedrijven die zich niet specifiek op de Nederlandse markt richten maar juist plannen hebben om te zorgen dat het bedrijf over heel Europa zaken kan doen en dus in alle Europese landen een afzetmarkt heeft.

Investeren in de casinomarkt in Nederland

Een van de markten waar veel over wordt gesproken bij buitenlandse investeerders is de Nederlandse casinomarkt. De laatste jaren zijn er ontzettend veel veranderingen doorgevoerd binnen de Nederlandse casinomarkt, waardoor ons land nu ook interessant is voor investeerders die zich specifiek op deze markt willen richten. Waar het vroeger vooral om strenge regels ging op de markt van casino’s, hebben investeerders vanuit het buitenland vandaag aanzienlijk meer mogelijkheden.

Maar de komende jaren zal de wetgeving op de Nederlandse casinomarkt nog flink gaan veranderen, want het is op dit moment nog steeds een markt waar vanuit de politiek veel kritiek op wordt geuit. En dit heeft er de laatste 40 jaar onder andere toe geleid dat buitenlandse investeerders ons land niet bezochten, omdat zij simpelweg niet de mogelijkheid hadden om hier strategische investeringen te doen – de Nederlandse wetgeving heeft het lange tijd niet toegestaan om dit vanuit het buitenland te doen.

En dat is jammer voor Nederland, want dit heeft ertoe geleid dat de buitenlandse investeerders eerder naar het buitenland gingen en daar geld hebben geïnvesteerd in plaats van dit in Nederland te doen. Dit heeft de Nederlandse casinomarkt, en daarmee ook de Nederlandse economie in haar geheel, ontzettend veel geld gescheeld. Dit geld komt de laatste jaren in verband met nieuwe wetgevingen wel langzaam onze kant op, maar Nederland loopt op het gebied van casino’s op dit moment nog flink achter op andere landen die al langere tijd een veel vrijer platform bieden binnen de casinomarkt in hun land.

Legaal in Nederland sinds 1975

Casino’s zijn eigenlijk pas weer sinds 1975 legaal in Nederland. Hiervoor golden strenge wetten die ertoe leiden dat er geen casino’s in Nederland geopend mochten worden. Halverwege de jaren ‘70 is er uiteindelijk toch gekozen voor een mogelijkheid om casino’s te openen, maar ook hier had de Nederlandse regering strenge eisen.

Zo was het voor buitenlandse partijen bijvoorbeeld niet mogelijk om te investeren in de Nederlandse casinomarkt, omdat er bepaalde regelgevingen waren vastgelegd die ertoe hebben geleid dat alleen de Nederlandse overheid zelf de casinomarkt op mocht en het voor commerciële partijen dus absoluut niet mogelijk was om zelf een keten op te zetten. En dat begon allemaal met een monopolie voor Holland Casino.

Monopolie voor Holland Casino

Holland Casino is het eerste Nederlandse casino dat legaal in Nederland is geopend. De volledige keten valt onder de Nederlandse overheid, waardoor er specifiek regelgeving is samengesteld die zo veel mogelijk inspeelt op de vestigingen van Holland Casino. Voor lange tijd heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om geen enkele andere partij als casino op de Nederlandse markt actief te laten zijn, waardoor Holland Casino zich eenvoudig door het gehele land heeft kunnen uitbreiden.

Inmiddels kent vrijwel iedere grote stad een eigen vestiging van deze casinoketen, en dat is ook niet vreemd: de casinomarkt is een ontzettend grote markt, en daar willen commerciële partijen het liefst ook een onderdeel van zijn. Daarom heeft de Nederlandse overheid na verloop van tijd besloten dat het ook voor andere partijen legaal is om zich op de Nederlandse markt te vestigen.

Nieuwe mogelijkheden voor buitenlandse casino’s

En sinds deze nieuwe ontwikkelingen is het ook voor buitenlandse investeerders mogelijk om actief te investeren in de Nederlandse casinomarkt. Dit mag vanzelfsprekend niet direct in Holland Casino, omdat dit een casinoketen blijft die vanuit de Nederlandse overheid is opgezet. Maar buitenlandse investeerders mogen bijvoorbeeld wel zelf een vestiging of zelfs hele ketels opzetten, waardoor zij ook mee kunnen dingen naar een mooie positie op de Nederlandse casinomarkt. Vanzelfsprekend komen hier ontzettend veel wetten en regels bij kijken, waaronder het feit dat deze partijen moeten beschikken over een vergunning die toelaat dat mensen binnen een gebouw of pand geld mogen inzetten.

Dit heeft er langzaamaan toe geleid dat steeds meer buitenlandse partijen zich ook op de Nederlandse markt durfden te richten. Zo komt er steeds meer kapitaal vanuit het buitenland dat in Nederlandse casinoketens wordt geïnvesteerd en zijn er inmiddels in Nederland ook casino’s te vinden die vanuit het buitenland naar ons land zijn gekomen. Maar ook hier komen weer diverse regelgevingen en wetten kijken, bijvoorbeeld voor casino’s die ook online hun producten en diensten willen aanbieden.

Alleen nog maar offline

Want in Nederland is het op dit moment alleen nog maar toegestaan om echte casino’s te openen, en mogen commerciële partijen dus geen online mogelijkheden tot gokken aanbieden. Dit heeft vooral te maken met de regelgeving omtrent gokken in Nederland, waarbij er via internet vanzelfsprekend niet voldoende toezicht gehouden kan worden op de manier waarop deze partijen functioneren. En dit brengt talloze risico’s met zich mee voor Nederlandse consumenten. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten deze consumenten zo veel mogelijk te beschermen en een wet aan te maken waarin is aangegeven dat er op dit moment geen online casino’s mogen zijn die vanuit Nederland opereren.